Sunday, January 29, 2017

Soalan Lazim (FAQ) Mengenai SSPN-i Plus

Soalan Lazim (FAQ) Mengenai SSPN-i Plus

rinaharyati@gmail.com
reenrinaharyati.blogspot.com

SOALAN 1
Apakah SSPN-i Plus?

Jawapan
SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan perlindungan takaful yang lebih murah dan komprehensif. SSPN-i Plus menggunapakai konsep simpanan dengan komitmen bulanan dan jumlah simpanan adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.

SOALAN 2
Adakah pelan simpanan yang ditawarkan ini patuh syariah?

Jawapan
Ya. Pelan simpanan ini adalah patuh syariah yang menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar bagi simpanan SSPN-i Plus dan menggunakan kontrak Wakalah bagi skim takaful yang ditawarkan. Produk ini telah mendapat pengesahan syariah oleh Islamic Banking and Financial Institution of Malaysia (IBFIM).

SOALAN 3
Apakah pakej yang ditawarkan melalui SSPN-i Plus ?

Jawapan:
SSPN-i Plus menawarkan lima (5) pakej pilihan dengan komitmen terendah sebanyak RM30 sebulan.

Pakej yang ditawarkan adalah seperti berikut:

PAKEJ
Intan
Delima
Topas
Zamrud
Nilam
Berlian
Simpanan  SSPN-i
RM20
RM40
RM90
RM180
RM270
RM200
Sumbangan Takaful
RM10
RM10
RM10
RM20
RM30
RM300
Jumlah Komitmen Bulanan
RM30
RM50
RM100
RM200
RM300
RM500

SOALAN 4
Apakah keistimewaan SSPN-i Plus?

Jawapan
SSPN-i Plus mempunyai pelbagai keistimewaan iaitu:
    
i)            Patuh syariah
ii)           Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga  RM12,000.00 setahun.
iii)          Komitmen serendah RM 30.00 sebulan.
iv)          Manfaat bagi kematian/ keilatan kekal( kemalangan) sehingga RM1,000,000.00.
v)           Tiada pemeriksaan kesihatan.
vi)          Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai  pendapatan.
vii)         Khairat kematian termasuk pasangan dan maksimum 3 orang anak.
viii)        Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal.
ix)          Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari.
x)           Layak memohon pinjaman PTPTN.
xi)          Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.
xii)         Simpanan dijamin kerajaan.

SOALAN 5
Apakah manfaat takaful yang ditawarkan bagi setiap pakej?

Jawapan
Manfaat takaful mengikut pakej adalah seperti berikut:

PAKEJ
INTAN
DELIMA
TOPAS
ZAMRUD
NILAM
BERLIAN*
Simpanan
SSPN-i
RM20
RM40
RM90
RM180
RM270
RM200
Sumbangan Takaful
RM10
RM10
RM10
RM20
RM30
RM300
Jumlah
RM30
RM50
RM100
RM200
RM300
RM500

MANFAAT TAKAFUL
Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Kemalangan)
RM40,000
RM40,000
RM40,000
RM80,000
RM120,000
RM1,000,000
Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Biasa)
RM20,000
RM20,000
RM20,000
RM40,000
RM60,000
RM500,000
Keilatan Kekal & Sebahagian
(Biasa dan Kemalangan)
Tiada
Tiada
Tiada
Tiada
Tiada
RM100,000
36 Penyakit Kritikal (Bayaran manfaat dipercepatkan)
RM10,000
RM10,000
RM10,000
RM20,000
RM30,000
RM100,000
Elaun Kemasukan Hospital/hari**
RM20
RM20
RM20
RM40
RM60
RM200
Khairat Kematian Pendeposit, Pasangan (yang pertama & sah sahaja) dan  anak
RM2,500 (Pendeposit dan pasangan)
RM2,500
RM1,000 (setiap anak – maksimum 3 orang anak sahaja)
RM18,000
(pendeposit)
RM9,000
(pasangan)
RM2,000 
(setiap anak – maksimum 3 orang anak)

Nota:
*  Pakej Berlian adalah terhad kepada 2 akaun sahaja bagi seorang pendeposit atau perlindungan takaful maksimum sebanyak RM2,000,000.
** Elaun kemasukan hospital sehingga had maksimum selama 52 minggu.

SOALAN 6
Apakah perbezaan SSPN-i Plus dengan SSPN-i sedia ada?

Jawapan
Perbezaan antara SSPN-i Plus dengan SSPN-i adalah seperti berikut:

Perkara
SSPN-i Plus (SSPN-i + Takaful)
SSPN-i
 Komitmen Minimum
Serendah RM30/ sebulan.
Tiada
 Sumbangan Takaful
Serendah RM10 sebulan atau mengikut pakej yang dipilih.
Percuma (layak hanya kepada pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas)
  Manfaat Takaful
a) Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) sehingga RM1,000,000.
a) Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) (Ringgit ke Ringgit).
b) Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) sehingga RM500,000.
b) Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) (Ringgit ke Ringgit).
c) Manfaat ilat kekal separa sehingga RM100,000.
c) Tiada
d) Manfaat 36 penyakit kritikal sehingga RM100,000.
d) Tiada
e) Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari.
e) Tiada
f) Khairat kematian mengikut pakej:
(i) Pendeposit - sehingga RM18,000,
(ii) Pasangan - sehingga RM9,000, dan
(iii) 3 anak - sehingga RM2,000 seorang.
f) Khairat kematian bagi:
(i) Pendeposit - RM2,000, dan
(ii) Penerima manfaat - RM500
 Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan
a) Sehingga RM6,000 setahun berdasarkan simpanan bersih SSPN-i dan SSPN-i Plus tahun semasa.
a) Sehingga RM6,000 setahun berdasarkan simpanan bersih SSPN-i dan SSPN-i Plus tahun semasa.
b) Menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai iaitu sehingga RM6,000 setahun berdasarkan bayaran sumbangan takaful tahun semasa.
b) Tiada
 Geran Sepadan (Insentif kemasukan ke IPT)
Tiada.
Sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak.
 Syarat Pembukaan Akaun
Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
a) Diri sendiri.
b) Anak sendiri, dan
c) Anak jagaan yang sah.
Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
a) Diri sendiri,
b) Anak sendiri
c) Anak jagaan yang sah
d) Mana-mana warganegara Malaysia yang lain berumur tidak melebihi 28 tahun

SOALAN 7
Siapakah yang layak membuka akaun SSPN-i Plus ?

Jawapan
Semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai umur 64 tahun layak membuka akaun untuk diri sendiri dan boleh membuka akaun untuk anak atau anak jagaan yang sah (mestilah juga warganegara Malaysia) yang berumur 1 hari sehingga mencapai umur 29 tahun.

SOALAN 8
Bagaimanakah cara untuk membuka akaun SSPN-i Plus?

Jawapan
Akaun SSPN-i Plus boleh dibuka di kaunter PTPTN atau melalui Eksekutif Pemasaran (EP) PTPTN di seluruh negara secara online.

SOALAN 9
Adakah pelanggan perlu membuat pemeriksaan kesihatan ataupun mendapatkan laporan perubatan untuk membuka akaun SSPN-i Plus?

Jawapan
Tiada sebarang pemeriksaan kesihatan atau laporan perubatan diperlukan untuk membuka akaun ini. Walau bagaimanapun bagi Pakej Berlian, bakal pendeposit perlu menjawab tiga soalan kesihatan yang terdapat pada borang pembukaan akaun. Jika terdapat jawapan YA bagi salah satu soalan, bakal pendeposit TIDAK LAYAK menyertai Pakej Berlian dan dinasihatkan untuk menyertai pakej yang lain.

SOALAN 10
Adakah seseorang itu boleh membuka akaun SSPN-i Plus jika menghidapi sebarang penyakit kritikal?

Jawapan
Boleh tetapi bagi Pakej Delima, Topas, Zamrud dan Nilam sahaja.

SOALAN 11
Adakah PTPTN akan memberikan apa-apa penentusahan keahlian setelah pembukaan akaun?

Jawapan:
Tidak. Pendeposit tidak akan menerima apa-apa penentusan keahlian daripada PTPTN tetapi pihak pengendali takaful akan menghantar Jadual Sijil Takaful (Certificate Schedule) secara pos kepada pendeposit dalam tempoh 14 hari dari tarikh pengendali takaful menerima pembayaran wang sumbangan takaful dari PTPTN.

SOALAN 12
Saya telah mempunyai akaun SSPN-i, adakah saya boleh membuka akaun SSPN-i Plus?

Jawapan
Boleh. Pendeposit yang telah mempunyai akaun SSPN-i boleh membuka akaun SSPN-i Plus tanpa perlu menutup akaun SSPN-i.

SOALAN 13
Bolehkah seorang pendeposit membuka lebih dari satu akaun dengan pakej yang sama atau berlainan untuk dirinya sendiri?

Jawapan
Tidak boleh. Pendeposit yang membuka akaun untuk diri sendiri hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja dengan mana-mana pakej. Walau bagaimanapun, seseorang pendeposit boleh membuka banyak akaun untuk penerima manfaat yang berlainan (anak/ anak jagaan yang sah sahaja) bagi pakej yang sama atau berlainan.

SOALAN 14
Adakah penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun sama ada pakej yang sama atau pakej yang berlainan?

Jawapan
Ya. Penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun tetapi pembukaan akaun mestilah dibuat oleh pendeposit yang berbeza sama ada akaun dibuka untuk diri sendiri, dibuka oleh ibu atau dibuka oleh bapa atau dibuka oleh penjaga yang sah. Ini bermakna setiap penerima manfaat hanya boleh mempunyai maksimum dua (2) akaun sahaja.

SOALAN 15
Apakah saluran simpanan yang disediakan untuk bayaran komitmen bulanan?

Jawapan
Kemudahan saluran simpanan:

Saluran Simpanan
Caj
Kaunter PTPTN
 • Secara tunai
 • Kad kredit
 • Kad debit
 • Kad ATM
Tiada
Potongan gaji
 • Awam (JANM)
 • Swasta (Agensi)
Tiada
Auto Debit
 • Maybank
 • RHB Bank
 • BIMB
RM0.53
Perbankan Internet
 • Maybank2u
 • CIMB Clicks
Tiada
SSPN-i Plus online
 • Website Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my)
 • Rakan Niaga Affliate (RNA)
 • Ejen Pemasaran Online (EPO)
Tiada

SOALAN 16
Adakah simpanan yang dibuat boleh dikeluarkan pada bila-bila masa?

Jawapan:
Simpanan hanya boleh dikeluarkan selepas 3 tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada di dalam akaun adalah sebanyak RM1,000. Selepas tempoh 3 tahun tersebut, pendeposit boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa dan masih tertakluk dengan syarat baki minimum yang ditetapkan.

SOALAN 17
Apakah yang akan terjadi sekiranya pendeposit gagal membuat bayaran komitmen bulanan sehingga tarikh bayaran yang ditetapkan?

Jawapan
Sekiranya tiada sebarang bayaran diterima, maka akaun akan ditutup serta-merta.

SOALAN 18
Sekiranya penerima manfaat telah mencapai umur 29 tahun, adakah pendeposit boleh meneruskan simpanan?

Jawapan
Tidak boleh. Apabila penerima manfaat telah mencapai had umur yang ditetapkan, akaun akan ditutup secara automatik. Penerima manfaat hendaklah membuka akaun untuk diri sendiri sekiranya ingin meneruskan penabungan.


SOALAN 19
Bagaimana caranya jika pendeposit bercadang untuk bertukar pakej?

Jawapan
Sekiranya pendeposit bercadang menukar pakej yang lain, beliau hendaklah menutup akaun sedia ada terlebih dahulu dan membuka akaun yang baharu.

SOALAN 20
Sekiranya pendeposit telah menutup akaun, adakah perlu menunggu tempoh tertentu untuk pembukaan akaun baharu?

Jawapan
Tidak. Pendeposit boleh membuka akaun baharu tanpa perlu menunggu tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, penyertaan semula dianggap baharu dan pendeposit akan menerima Jadual Sijil Takaful baharu dengan tempoh perlindungan yang baharu.

SOALAN 21
Jika penerima manfaat meninggal dunia, adakah akaun akan ditutup secara automatik?

Jawapan
Akaun akan ditutup setelah mendapat makluman kematian daripada pendeposit. Pendeposit hendaklah mengemukakan dokumen lengkap untuk tuntutan khairat kematian.

SOALAN 22
SSPN-i Plus dan SSPN-i masing-masing menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM6,000 bagi akaun yang dibuka untuk anak/ anak jagaan yang sah. Jika pendeposit mempunyai kedua-dua akaun, adakah pelepasan taksiran cukai pendapatan yang boleh dinikmati adalah sebanyak RM12,000?

Jawapan
Tidak. Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih bagi SSPN-i Plus dan SSPN-i hanya diberikan sehingga RM6,000. Walau bagaimanapun bagi akaun SSPN-i Plus, pendeposit boleh menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas sumbangan takaful yang dibayar kepada pengendali takaful sebanyak RM6,000, di bawah kategori pelepasan bagi insurans nyawa dan KWSP.

SOALAN 23
Jika penerima manfaat meninggal dunia, adakah pendeposit layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih yang dibuat?

Jawapan
Tidak layak. Jika berlaku kematian penerima manfaat, akaun akan ditutup dan semua keistimewaan akan terbatal.

SOALAN 24
Apakah 36 penyakit kritikal yang dilindungi takaful?

Jawapan
36 penyakit kritikal adalah seperti yang disenaraikan di bawah:
1.
1.
Stroke
19.
Major Organ/Bone Marrow Transplant
2.
Heart Attack
20.
Loss of Speech
3.
End Stage Kidney Failure
21.
Brain Surgery
4.
Cancer
22.
Heart Valve Surgery
5.
Coronary Artery By-Pass Surgery
23.
Terminal Illness
6.
Other Serious Coronary Artery Disease
24.
Bacterial Meningitis
7.
Angioplasty And Other Invasive Treatment For Major Corornary Artery Disease
25.
Major Head Trauma
8.
End Stage Liver Failure
26.
Chronic Aplastic Anaemia
9.
Fulminant Viral Hepatitis
27.
Motor Neurone Disease
10.
Coma
28.
Parkinson Disease
11.
Benign Brain Tumor
29.
Alzheimer's Disease/ Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders
12.
Paralysis/ Paraplegia
30.
Muscular Dystrophy
13.
Blindess/Total Loss of Sight
31.
Surgery to Aorta
14.
Deafness/Total Loss of Hearing
32.
Multiple Sclerosis
15.
Major Burns
33.
Primary Pulmonary Arterial Hypertension
16.
HIV Due to Blood Tranfusion
34.
Medullary Cystic Disease
17.
End Stage Lung Disease
35.
Severe Cardiomyopathy Systemic Lupus
18.
Encephalitis
36.
Eryhematosus with Lupus Nephritis


SOALAN 25
Adakah manfaat takaful yang ditawarkan boleh dituntut serta merta? 

Jawapan
Tempoh menunggu bagi Tuntutan Manfaat Takaful :
MANFAAT
TEMPOH MENUNGGU
Kematian Akibat Kemalangan (semua pakej)
 • Perlindungan serta-merta.
Kematian Biasa (selain Pakej Berlian)
 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
 • Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada).
Kematian Biasa (Pakej Berlian)
 • 3 bulan bagi sebab-sebab semulajadi
Ilat Kekal Menyeluruh (selain Pakej Berlian)
 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
 • Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada).
Ilat Kekal dan Separa (Pakej Berlian sahaja)
 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
Penyakit Kritikal
 • 30 hari (selain daripada penyakit sedia ada dan penyakit khusus)
 • 120 hari (penyakit khusus)
Manfaat Pendapatan Hospital
 • Akibat Kemalangan - serta-merta
 • Akibat Penyakit
 • i) 30 hari daripada tarikh kuat kuasa ii) 120 hari (penyakit khusus)


SOALAN 26
Adakah penyakit mental dilindungi takaful?

Jawapan
Tidak dilindungi.

SOALAN 27
Adakah kematian disebabkan bunuh diri dilindungi takaful?

Jawapan
Tidak. Jawatankuasa Syariah Pengendali Takaful telah memutuskan agar tiada manfaat dibayar atas sebab bunuh diri.

SOALAN 28
Adakah kematian disebabkan pengambilan dadah atau alkohol atau bahan-bahan terlarang yang berlebihan dilindungi takaful?

Jawapan
Tidak.

SOALAN 29
Adakah perlindungan diberikan kepada anggota beruniform?

Jawapan
Ya, selagi anggota beruniform tidak terlibat secara langsung dalam tugasan peperangan / rusuhan, rusuhan awam sama ada diisytihar atau tidak.

SOALAN 30
Berapa lamakah tempoh yang akan diambil untuk mendapat manfaat takaful yang dituntut?

Jawapan
Pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap dan diserahkan kepada pengendali takaful.

SOALAN 31
Siapakah yang boleh membuat tuntutan bagi kematian pendeposit?

Jawapan
Waris boleh membuat tuntutan, walau bagaimanapun manfaat takaful hanya akan dibayar kepada waris yang sah sahaja.

SOALAN 32
Bagaimanakah kaedah pemulangan simpanan dan bayaran manfaat takaful dilakukan bagi kes kematian pendeposit?

Jawapan
Bagi kes kematian pendeposit, kaedah pemulangan simpanan dan pembayaran manfaat takaful oleh pengendali takaful adalah seperti berikut:
a) Bagi jumlah simpanan atau manfaat yang kurang daripada RM3,000 - waris hendaklah mengisi dan menandatangani Bon Tanggung Rugi serta dokumen yang berkaitan yang mengikat dari segi undang-undang; dan
b) Bagi jumlah simpanan atau manfaat takaful RM3,000 dan ke atas - Pengeluaran wang deposit dari akaun simati bagi baki semasa simpanan berjumlah RM3,000 dan ke atas (termasuk manfaat takaful dan dividen) dengan mengemukakan dokumen asal atau salinan:


 •  Geran Surat Kuasa Mentadbir/Geran Probet (Petisyen di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya; atau 
 • Surat Kuasa Mentadbir yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Dan Daerah; atau 
 • Surat Kuasa Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad, Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akuan/Arahan). 


SOALAN 33
Jika berlaku kematian pendeposit dan beliau mempunyai akaun SSPN-i Plus untuk 5 orang anak, adakah waris akan menerima manfaat kematian bagi kelima-lima akaun atau bayaran manfaat hanya diterima sekali sahaja kerana pendeposit yang sama?

Jawapan
Manfaat bagi kelima-lima akaun akan dibayar kepada waris. Contohnya, jika pendeposit membuka akaun SSPN-i Plus untuk Pakej Berlian bagi kelima-lima anak dan berlaku kematian pendeposit atas sebab kemalangan (manfaat RM1 juta), maka pengendali takaful akan membayar manfaat takaful kematian kemalangan berjumlah RM5 juta kepada waris yang layak.

SOALAN 34
Adakah elaun kemasukan hospital tertakluk dalam negara sahaja?

Jawapan
Tidak. Elaun kemasukan hospital tidak terhad dalam Malaysia sahaja. Elaun juga layak dituntut bagi kemasukan hospital di luar negara selagi kunjungan tersebut bukan atas tujuan perubatan. Walau bagaimanapun, kemasukan hospital di Singapura dibayar bagi tujuan perubatan.

Menabung untuk simpanan Masa Depan? Klik Disini!

No comments:

Post a Comment